نگین زاگرس

اخبار و معرفی دیدنی های شهر درود لرستان

دریاچه گهر لرستان، نگین زاگرس


گهر یکی از زیباترین دریاچه های ایران است که با حدود 1.5 کیلومتر طول و 400 تا 800 متر عرض و چهار تا 28 متر عمق در 33 کیلومتری جنوب شرقی دورود در میان منطقه حفاظت شده اشترانکوه واقع شده است.
 
ادامه مطلب