مسمومیت در سفر

اخبار و معرفی دیدنی های شهر درود لرستان

چگونه در سفر دچار مسمومیت نشویم؟

هر ساله در مسافرت های نوروزی استفاده از مواد غذایی که در طول سفر یا به خوبی نگهداری نشده یا مواد غذایی آلوده بوده است، تعداد کثیری از مردم به ویژه کودکان، مسموم و روانه بیمارستان ها می شوند .
 
ادامه مطلب