غذاهای سنتی شهر درود

اخبار و معرفی دیدنی های شهر درود لرستان

معرفی آداب و رسوم شهرستان دورود


اقوام و طوایف ایرانی در حالی که دارای وحدت، انسجام و یکپارچگی هستند از آداب و رسوم مختلفی برخوردارند. هر کدام از این اقوام دارای ویژگی های خاصی هستند که وجه تمایز آن ها از یکدیگر و هویت آنها است. 

آداب و رسوم شهرستان دورود
ادامه مطلب